Wat Chedi Ngam - Fang - Chiang Mai

Wat Chedi Ngam - Fang - Chiang Mai Province

20 new pictures of Wat Chedi Ngam located at the north of the Chiang Mai Province.

Taken in december 2009.